Letošní v pořadí již 27. Ansys konference zákazníků společnosti SVS FEM z České republiky a Slovenské republiky se uskutečnila ve dnech 12. až 14. června v malebném prostředí historického města Olomouc.

Vlastním místem konference byl NH Collection Olomouc Congress Hotel, monotematicky orientovaný program prvního dne nedaleká Pevnost poznání.

Informačně bohatý program věnovaný novinkám a aktuální nabídce portfolia simulačních programů společnosti AnsysInc. připravil organizátor akce ve spolupráci se zahraničními partnery Ansys Inc, Ansys UK, CADFEM GmbH. Enginsoft Italy, ESSS Brasil a HP. Neméně zajímavý i tradičně zařazovaný blok přednášek uživatelů a přednášky vybraných firem z řad našich uživatelů programů. Páteční program byl již tradičně vyhrazen workshopům, tematicky orientovaným na nejčastější problémy a dotazy uživatelů.

Místo konání: NH Collection Olomouc Congress Hotel

Termín: 12. až 14. června 2019
Počet účastníků: 134 Počet přednášek: 37

Program prvního dne /středa, 12. června

Výpočty pro bezpečnostní a obrannou techniku

První den naší konference bývá již tradičně věnován některé ze zajímavých aplikačních oblastí výpočtů. K výběru letošního tématu nás inspirovalo místo konání konference – Olomouc byla totiž až do roku 1886 zemskou pevností, jejíž významné části se dochovaly až dodnes, jednou z nich je i korunní pevnůstka, rekonstruovaná nedávno Palackého univerzitou a sloužící jako výukové interaktivní centrum vědy a kterou jsme si zvolili za místo konání prvního dne konference.

Zaslouženou pozornost účastníků sklidila hned úvodní přednáška Ing.arch. Staška Žeravy z atelieru Bonmot, tvůrce architektonického návrhu ačlověka který provázel stavbu až do jejího dokončení.

Na programu dne se s námi podílely jak společnosti, které pro „military applications“ používají programy ANSYS, tak i firmy, na jejichž vývojových programech se podílíme naší výpočtářskou činností: Česká zbrojovka, a.s., Excalibur Army, s.r.o., Vojenský výzkumný ústav, s.p,, VOP Štemberk s.p. a VÚ stavebních hmot.

Vojenská technika, vystavená před Pevností poznání
Vojenská technika, vystavená před Pevností poznání

Program druhého dne /čtvrtek, 13. června

Systémové přednášky

Program druhého dne je vyhrazen pro systémové přednášky, tradičně nejpřitažlivější bod našich konferencí. Naší snahou je přinést uživatelům co nejvíce informací o aktuálním stavu vývoje programů ANSYS a záměrech jejich dalšího vývoje. Pro letošní konferenci se nám podařilo zajistit přednášející přímo z řad vývojářů programů: ANSYS Inc. (Alex Pett, Allexander Hiricoi), Enginsoft Italy (Massimi Galbiani), ESSS Brasil (Lucilla Almeida), CADFEM GmbH. (Phillip Siehr) a řadu zajímavých přednášek, demonstrujících nasazení výpočtů ve vývoji a výzkumu, prezentovaných partnerskými tuzemskými a zahraničními společnostmi (AV ČR, CERN, DYNARDO GmbH, HPE, VŠB Ostrava a VUT Brno).

Přehled přednesených přednášek:

 • Welcome Speech (Jiří Stárek, Günter Müller /CADFEM GmbH.)
 • ANSYS – strategy and direction (Alex Pett, ANSYS UK)
 • ANSYS Addition (Alexander Hiricoi, ANSYS Inc.
 • Laboratoř aditivní výroby (Marek Pagáč, VŠB Ostrava)
 • Neutrinové detektory (Ján Hrivňák, CERN)
 • Dobrodružství techniky ve službách vědy (David Snopek, FZU AV ČR)
 • Tu Racing Brno (Josef, Jelínek, VUT Brno)
 • Nasazení HPC pro řešení inženýrské praxe (Tomáš Karásek, IT4Inovations)
 • ParticleWorks (Massimo Galbiani, Enginsoft)
 • Rocky DEM (Lucilla Almeida)
 • Cloudové řešení (Martin Štiglic)
 • Simulation Process Management in OptisLang (László Iván)

Uživatelské přednášky

Program dne uzavřely přednášky našich uživatelů, a to jak z komerční oblasti, tak i univerzitních a vědeckých pracovišť. Ve čtyřech, paralelně probíhajících sekcích bylo předneseno celkem 19 přednášek, prezentujících zajímavé výpočty ze strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky a proudění tekutin.

Program třetího dne /pátek, 14. června

Workshops

Tak jako každý rok, měli účastníci konference možnost výběru z pestré nabídky workshopů, probíhajících paralelně v jednotlivých sekcích. Témata workshopů byla volena na základě okruhu častých a zajímavých dotazů uživatelů, adresovaných na hotline organizátora. Programy sworkshopů připravili specialisté organizátora posíleni o zástupce společností CADFEM GmbH, Enginsoft a ESSS.

Přehled workshopů

Sekce Mechanical
 • Tipy a triky
 • Additive Design
 • Workbench ACT
 • ANSYS Motion
Sekce Multiphysics
 • Indukční ohřev
 • Vibrace a hlučnost elektrických strojů
 • Simulace sypkých hmot
 • ANSYS Discovery AIM + LIVE
Sekce RoTo
 • ANSYS SpaceClaim, Citius, Qualic, Frtius, EnSight
Sekce Fluids
 • Automatizované síťování nové generace
 • Automatizace a urychlení simulací
 • Bezsíťové simulace proudění
 • Interakce tekutiny a pevných těles – FSI

Společenský program

Společenská část programu zahrnuje večerní rautová posezení, které jsou příležitostí pro neformální setkání a výměnu informací a názorů jak mezi starými známými, tak i pro navázání nových kontaktů s partnery, zabývajícími se obdobnou problematikou.

Večerní raut ve středu, na Pevnosti poznání a paralelně probíhající komentovanou prohlídkou objektu s autorem návrhu a jeho realizace, Ing. arch Staškem Žeravou a možností prohlídky vestavené bezpečnostní a obranné techniky.

Večerní raut na NH hotelu byl zcela věnován dobré zábavě při bohatém carteringu a výběrových archivních vínech z Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži.