Konání 30. konference je datováno na říjen 2023.

Místem konání je Brno.

 

Obecně o konferenci:

Každoročně pořádáme tuto konferenci, abychom vytvořili místo pro setkání uživatelů numerických simulací z České republiky a Slovenska. Náplní této třídenní vysoce odborné akce jsou uživatelsky zaměřené sekce přednášek, které mají vzájemně inspirovat obdobně orientovaná pracoviště a propojit mezi sebou specialisty z různých oborů průmyslové i akademické sféry. Nedílnou součástí konference jsou paralelně probíhající workshopy, speciálně orientované semináře a konzultační meetingy. Počtem účastníků i počtem systémových a uživatelských přednášek se řadí mezi největší FEA konference v zemích Evropské unie. Program konference připravujeme ve spolupráci se společnostmi Ansys Inc. a CADFEM GmbH.

Od roku 2023 ponese takto konference jméno Ansys konference namísto původního Ansys Users‘ Meeting – SVS FEM Simulation Conference.

 

Cena za účast:

  • Celý program 7 900 Kč
  • Doprovodný program 2 900 Kč
  • Student 6 666 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 


Ročník 2022 v číslech:

   120 účastníků

   40 přednášek

   3 dny konference

   3 sekce

Ohlédnutí za ročníkem 2022