Nový Smokovec ve Vysokých Tatrách s majestátní siluetou Slavkovského štítu, uzavírajícího panorama nad Hotelem Atrium, byl místem letošního setkání uživatelů programu ANSYS, zákazníků společnosti SVS FEM z České republiky a Slovenské republiky. Informačně bohatý program věnovaný novinkám a aktuální nabídce portfolia simulačních programů společnosti ANSYS Inc. připravil organizátor akce ve spolupráci se zahraničními partnery ANSYS Inc., CADFEM GmbH a DYNARDO GmbH. Neméně zajímavý byl i tradičně zařazovaný blok přednášek uživatelů, Keynote přednášky vybraných firem a workshopy, vyplňující páteční program. Ve čtyřech oborově vymezených sekcích měli účastníci možnost nejen vyslechnout přednášky, ale i diskutovat s oborově zpřízněnými kolegy o společných výpočtářských tématech.

Místo konání: Hotel Atrium, Nový Smokovec
Termín: 6. až 8. června 2018
Počet účastníků: 126 Počet přednášek: 37

Hotel Atrium, Nový Smokovec (Slavkovský štít zahalen v mracích).

Systémové přednášky

Úvodní slovo přednesl Jiří Stárek (SVS FEM s.r.o.).

Systémové přednášky, tradičně nejpřitažlivější bod programu našich konferencí, jsou motivovány snahou přinést uživatelům co nejvíce informací o aktuálním stavu vývoje programů ANSYS a záměrech jejich dalšího vývoje. Zvláští pozornost byla věnována novému programu ANSYS Discovery Live, integraci externích programů, optimalizaci, redukci velmi velkých modelů a výkonným hardwarovým prostředkům.

  • Welcome Speech (Jiří Stárek, Martin Mann /ANSYS Inc.).
  • ANSYS 19.1 (László Iván, Zdeněk Čada, Tibor Bachorec, Jiří Vondál).
  • Integrace programu FEMFAT do prostředí ANSYS (Petr Vymlátil, DESIGNTEC).
  • Model reduction inside ANSYS (Jevgenij Rudnyj, CADFEM GmbH).
  • Optimal Design of Electrical Machines using ANSYS Maxwell and Motor CAD   (Thomas Most, DYNARDO GmbH).
  • HW technologie pro posílení výkonu CAE aplikací (Luboš Kolář, HPE).
  • Možnost zapojení malých a středních firem do evropských projektů (Tomáš Karásek, IT4Inovations).

Keynotes přednášky

L. Iván komentuje zajímavé vystoupení zástupce společnosti Honeywell.

Organizátoři konference nabídli vybrané skupině partnerských firem možnost prezentace zajímavých výpočtářských případů, řešených v jejich společnostech v poslední době. Účastníci měli možnost vyslechnout si prezentace výpočtářů, zástupců  společností Automotive Lighting, Bosch,  Doosan ŠKODA Power, Honeywell, První brněnská strojírna Velká Bíteš a SIGMA Group.

Uživatelské přednášky

Do této části programu bylo přihlášeno celkem 17 přednášek našich uživatelů, a to jak z komerční oblasti, tak i univerzitních a vědeckých pracovišť. Přednášky probíhaly paralelně ve čtyřech sekcích a představovaly zajímavé výpočty ze strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky a proudění tekutin.

Workshopy

Přednáška zástupce partnerské společnosti CADFEM GmbH.

Páteční program byl vyhrazen workshopům. Účastníci konference měli možnost výběru z nabídky v celkem osmi sekcích. Témata workshopů byla volena na základě okruhu častých a zajímavých dotazů uživatelů, adresovaných na hotline organizátora. Programy workshopů  připravili specialisté organizátora posíleni o zástupce společností DYNARDO GmbH. a CADFEM GmbH.


Společenský program

Restaurace Patria Koliba (Štrbské Pleso).

Tradiční součástí našich setkání je doprovodná část programu, sestávající z krátkého výletu do okolí místa konference, který je spolu s večerním rautem příležitostí pro neformální setkávání a výměnu informací a navázání nových kontaktů s partnery, zabývajícími se obdobnou problematikou. Počasí nám po celou dobu letošní konference přálo, vycházka kolem Štrbského plesa byla příjemným osvěžením náročného programu konference.

Soutěž o nejlepší design v ANSYS Discovery Live

Intenzivní práce týmu 5 na svém návrhu.

Na závěr čtvrtečního programu konference byla vyhlášena soutěž o nejlepší konstrukční řešení  modelové součásti pomocí programu ANSYS Discovery Live. Účastníci byli rozděleni do losem vybraných skupin, každá skupina měla za úkol vyhotovit optimální konstrukční návrh, odpovídající zadání úlohy. Výsledné modely byly vyrobeny na 3d tiskárně a podrobeny zkoušce tuhosti (maximální přípustná deformace dle zadání).

Vítězové soutěže SVS FEM Discovery Live obdrželi hodnotné ceny.