25. setkání uživatelů programů ANSYS, zákazníků společnosti SVS FEM s.r.o. se uskutečnilo tentokrát v Brně. Informačně nabitý program  této jubilejní konference, který připravil organizátor akce ve spolupráci se zahraničními partnery přilákal rekordní počet účastníků, mezi kterými nechyběli ani někteří z prvních uživatelů programů Ansys a účastníci první SVS FEM Ansys konference v roce 1991 v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice.

Místo konání: Hotel Maximus, Brno Termín: 21. až 23. června 2017
Počet účastníků: 157 Počet přednášek: 43

Systémové přednášky

Systémové přednášky, tradičně nejpřitažlivější bod programu našich konferencí, jsou motivovány snahou přinést uživatelům co nejvíce informací o aktuálním stavu vývoje programů ANSYS a záměrech jejich dalšího vývoje. Dík letošnímu jubileu se organizátorům podařilo zajistit přednášky dvou z nejkompetentnějších zástupců ANSYS Inc., Alexandera Petta v pozici Lead Technical Product Managera a Roberta Garsia, v pozici ANSYS Sales EMEA Lead Managera.
Simulační možnosti Rocky DEM pro modely sypkých materiálů představil Rahul Bharadwaj,vicepresident společnosti Engineerin Development. Systémový blok doplnily přednášky Simulation of 3d Printing a History of Simulations.

  • Welcome Speech (R. Garcia).
  • History of simulations (L. Ivan, T. Bachorec, J. Schwangmaier).
  • Simulation of 3D Printing (Z. Čada).
  • ANSYS Road Map and Vision (A. Pett).
  • Next Generation Particle Simulation Technology (R. Bharadwaj).

Keynotes přednášky

Organizátoři konference nabídli vybrané skupině partnerských firem možnost prezentace zajímavých výpočtářských případů, řešených v jejich společnostech v poslední době. Vědecká komise konference vybrala prezentace společností BRUSH, Continental Automotive, Danfoss Power, HP – Enterprise a studentského projektu VUT Brno Racing.

Uživatelské přednášky

Do této části programu bylo přihlášeno celkem 19 přednášek našich uživatelů, a to jak z komerční oblasti, tak i univerzitních a vědeckých pracovišť. Přednášky probíhaly paralelně ve čtyřech sekcích a představovaly zajímavé výpočty ze strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky a základního výzkumu.

Workshopy

Páteční program byl vyhrazen workshopům, účastníci konference měli možnost výběru z nabídky v pěti paralelně probíhajících sekcích. Témata byla volena na základě okruhu častých a zajímavých dotazů uživatelů, adresovaných na hotline organizátora. Magnetem dne byl workshop Alexe Petta „ANSYS Vision Of Additive Manufacture“. Alexova přednáška, prokládaná živou diskuzí se díky zájmu účastníků a zápalu přednášejícího protáhla dlouze mimo vyhrazený čas. Workshop Lucilly Almeida „Particle Simulations“ navazující na přednášku Rocky DEM z předchozího dne přitáhl všechny zájemce o modelování sypkých materiálů.

  • Section 1: Electrical Machines.
  • Section 2: CFD.
  • Section 3: ANSYS Vision of Additive Manufacture.
  • Section 4: Topology optimization.
  • Section 5: Various.

Společenský program

Tradiční součástí našich setkání je doprovodná část programu, sestávající z krátkého výletu do okolí místa konference, který je spolu s večerním rautem příležitostí pro neformální setkávání a výměnu informací a navázání nových kontaktů s partnery, zabývajícími se obdobnou problematikou.
Cílem letošního výletu byl nedaleký hrad Veveří.

Studentská soutěž

Při večerním rautu byly ohlášeny výsledky letošní Studentské soutěže SVS FEM o nejlepší ANSYS projekt – Cena profesora Jaroslava Buchara. Účastníkům soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech, byly předány diplomy a ceny.
1. místo: Vojtěch Řepa, VŠB TU Ostrava – Výpočtová analýza patní kosti s fixačními hřeby.
2. místo: Xuan Son Bui, Univerzita obrany Brno – Simulace střely frangible na tuhý cíl.
3. místo: Vojtěch Pitoňák, ČVUT V Praze – Studie podchlazeného varu v hypervapotronu.