Ohlédnutí za 29th Ansys Users‘ Meeting –
SVS FEM Simulation Conference

Hotel Element, Lipno nad Vltavou

   120 účastníků
   40 přednášek
   3 dny konference
   3 sekce

Protože se snažíme o netradiční a bohatě naplněný program, první den konference odpoledne je vždy v plánu výlet. Letos jsme zavítali do Lipna nad Vltavou a tak se nabízel v těsné blízkosti opět klášterní duchovní zážitek – Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Po velmi poutavé prohlídce jsme se vydali lesem kolem Opatského potoka tzv. Opatskou stezkou, abychom vyčistili hlavy před náročnými dvěma dny plnými přednášek a inspirací ze světa numerických simulací.

Druhý den dopoledne se odehrál v duchu přednášek našich hostů. Následovaly tyto přednášky:
•  Cesta českého inženýra na západ a zpět – Bohumil Kasal, Fraunhofer-Institut für Holzforschung
•  Energoblok Domoradice – Marek Saňka, EKOL
•  Virtuální převodovka – Kamil Řehák, VUT v Brně
•  Digital Twin in the Hydropower Industry – Teresa Alberts, CADFEM GmbH
•  Nvidia technologie pro AI a budoucnost simulací – Petr Plodík, M-Computers
•  Potřebujeme ještě HW? – Luboš Kolář, Hewlett Packard Enterprise
•  Simulace Vorkloster – Radek Holešinský, Výzkumný ústav stavebních hmot

Odpoledne již následovaly přednášky členěné do sekcí Mechanika, Proudění a Elektro.

Třetí den konference byl věnován workshopům také rozděleným podle sekcí. Vždy v pátek si mohou účastníci přijít na své, pokud je zajímají praktické ukázky, jak s Ansys efektivně pracovat. Třetí den jim zkrátka naši experti poodhalují svoje ověřené přístupy.


Program konference AUM 2022


Jiří Stárek a Miloslav Popovič – úvodní slovo

––

Teresa Alberts, CADFEM GmbH

 

Digitální dvojče v předsálí
Prezence hostů
Prostory velkého sálu
Opatská stezka