V pořadí již 28. ročník AUM konference společnosti SVS FEM z České republiky a Slovenské republiky se uskutečnil ve dnech 20. až 22. října 2021 v krásném prostředí Jeseníků, konkrétně ve Wellness hotelu Vista v Dolní Moravě. Oproti uplynulým konferencím (před vypuknutím Covid 19) jsme zaznamenali nižší počet účastníků. Počet přednášek se však držel na svém vysokém standardu jak počtem, tak náplní. Průběh konference byl hladký i s Covid opatřeními a účastníci si konferenci mohli užít prezenčně, ne online, což se stává bohužel konferencím již běžně v postcovidové éře.


Program konference AUM 2021


28. Ansys Users‘ Meeting – SVS FEM Simulation Conference 2021
Rozhovory s účastníky konference, zpovídáme pana Zbyňka Makki z Marelli Automotive Lighting Jihlava––

1. den konference / středa

Středeční odpolední program byl již tradičně vyhrazen workshopům tematicky orientovaným na nejčastější problémy a dotazy uživatelů dle rozdělení do sekcí Mechanika, Proudění a Elektromagnetismus. V pozdním odpoledni následovala návštěva barokního kláštera na Hoře Matky Boží.

Klášter na Hoře Matky Boží

2. den konference / čtvrtek

Čtvrteční celodenní program Ansys Users’ Meeting SVS FEM Simulation Conference, s námi také online naplnil Alex Pett z Ansys. Z přednášek, které nejsou úplně charakteristické pro AUM stojí též za zmínku ta o hybridních raketových motorech od Csaba Boros z BOROSPACE.

28. Ansys Users‘ Meeting – SVS FEM Simulation Conference 2021
Přednáška Alexe Petta z Ansys

Tématem, které se občas prolnulo náplní přednášek byla také rozšířená realita. I my jsme prezentovali naše modely v rozšířené realitě.

Rozšířená realita s modely od SVS FEM, 28. Ansys Users‘ Meeting – SVS FEM Simulation Conference 2021

3. den konference / pátek

Pátek je tradičně věnován workshopům dle sekcí Mechanika, Proudění a Elektromagnetismus.

––